top of page

IRISH

LYRICS

Sing word formed by colorful wooden alph

Conas atá tú?

Conas atá tú (x3) inniu?

Conas atá tú (x3) inniu?

An bhfuil áthas ort? Ha ha ha ha ha

An bhfuil brón ort? Boo hoo hoo

An bhfuil tuirse ort? Yawn

Nó an bhfuil tú lán de fhuinnimh?

 

Mar sin, bí ag léim, léim, léim suas,

Ag rith, rith, rith, go tapaidh,

Ag damhsa, damhsa, damhsa, le chéile

Agus beidh muid sásta go léir.

Cad iad na rudai is maith leat?

 

s maith liom dul ag siúl

Is maith liom dul ag rith

Ach is fearr liom dul ag damhsa

Aon áit ar chur ar bith! 

Curfá - Cad iad na rudaí (x3) is maith leat?

Is maith liom ithe lón

Is breá liom bricfeast

Ach is fearr liom ithe dinnéar

Bíonn sé i gcónaí blasta! 

Curfá 

Is maith liom dul ar rothaíocht

Is maith liom dul ag snámh

Ach is fearr liom rudaí a dheanamh

A baint úsáid as mo lámha! 

Curfá 

Inis dom

Curfá

Daidí na Nollag

Tá sé ag teacht in a carr sleamhnáin
Cé atá ag teacht ina carr sleamhnáin?
Tá Saintí ag teacht ina carr sleamhnáin
An féidir leat na cloganna a chloisteáil? (Cloganna)

Cúrfa
Nollaig Shona, Nollaig Shona,
Nollaig Shona daoibh go leir.
Nollaig Shona, Nollaig Shona,
Féach cé atá sa spéir
SAINTÍ !!

Tá sé ag teacht síos an simléar
Cé atá ag teacht síos an simléar?
Tá Saintí ag teacht síos an simléar
An féidir leat é a chloisteaíl? (Ho ho ho..)

Cúrfa

Tá sé ag fágáil bronntanais duinn
Cé atá ag fágáil bronntanais duinn?
Tá Saintí ag fágáil bronntanais duinn
An bhfuil gach duine ina choladh? (Shhh)

Cúrfa

Tá sé ag ithe brioscaí Nollaig
Cé atá ag ithe brioscaí Nollaig?
Tá Saintí ag ithe brioscaí Nollaig 
An féidir leat é a chloisteaíl? (nomX3; yumX3; hoX3; Nollaig Shona!)

Cúrfa

Tá sé ag imeacht ina carr sleamhnáin
Cé atá ag imeacht ina carr sleamhnáin?
Tá Saintí ag imeacht ina carr sleamhnáin
Go raibh maith agut Saintí; Slán!

 

Mo Chorp

Tá dhá lámh agam,

Tá dhá shúile agam,

Tá béal agam chun bia a ithe (Yum, yum, yum)

Tá srón arm o aghaidh

Tá dhá chluasa ar mo cheann

Tá dhá chos agam

Chun dreapadh suas ar crann.

Tá boilg agus droim agam

Guaillí agus glúine

Tá glór agam chun scairt ort

Nó chun cogar le mo rún

Tá mo ceann ar mo mhuineál (nod, nod, nod)

Tá méara ar mo lámha

Deich ar fad.

A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich,

Sin mise, sin mise!

Amhrán Uimhreacha

A haon, a dó, a trí,

Tá mé i mo shuí

A  ceithre, cúig, sé

D’ól mé cupán tae

A seacht, a hocht, a naoi, a deich

Anois, tá mé té.  Phew!

Oíche Shamhna 

Bí curamach (x2) Tá creatúir amach anocht

Ag lorg cleas nó rud deas

Ó thuismitheoirí  bocht!

 

CURFÁ – Cleas nó rud deas (x2)

Má sé do thoil é, tabhair duinn,

Cleas nó rud deas.

 

Cén sort creatúir?

Chloisim do cheist.

Sciathán leathar, damhann alla

Slugán agus péist.

CURFÁ

 

Tá cailleach a dhéanann geasa

Taibhse a dhéanann rud níos measa

Ar Oíche Shamhna anocht

Oh, na tuismitheoirí bocht!

CURFÁ

 

Tabhair milseáin agus torthaí duinn

Ma sédo thoil é báirín breac

Déanfaimid aghaidh ar an bpumkín

Agus cuirfimid ainm air, Jack.

CURFÁ

An Zú

Curfá

Cén cineál aimsear atá ann innu?

An bhfuil cead againn dul go dtí an zú?

Tá an lá go brea, tra la la

Beidh mé ag dul, anois cad faoi thú?

 

Ba mhaith liom an moncaí a fheiceáil

Ag dreapadh suas crann

Bíonn gach duine sásta

Nuair a bhíonn sé ann

Oooh ooh ahh ahh, ooh ooh ah

Oooh ooh ahh ahh, ooh

Cad a deir an moncaí?

Deireann sé ooh ooh 

Curfá

Ba mhaith liom an líon a fheiceáil

Is ea an rí

Thar na hanmhaithe eile

Ach fós, tá sé spraoi (WEEEE)

Raar Raar, Raar , Raar, Raar, Raar, Raar

Cad a deir an líon?

Deireann sé RAAR 

Curfá

Ba mhaith liom an Parrot a fheiceáil

Ag caint os ard

Ag lorg bia

atá ar an mbord

Dia dhoibh, Dia dhaoibh

Gach duine, Dia dhaoibh

Cad a deir an parrot?

Deireann sé “Dia dhaoibh”

 

ANOIS……

Cad a deir an eilifint.  Deireann sé …..

Cad a deir an crogall? SNAP SNAP SNAP

Cad a deir an nathair?  Deireann sé ssssssss

Cad a deir an sioráf? Deireann sé……Huh?  Cad a deir sé?  Deir sé rud ar bith. Huh?  Deir sé rud ar bith.  Shhhhh!

bottom of page